Για το μάθημα της φυσικής έχουν εισαχθεί και πειράματα προσομοίωσης σε διαδραστικό πίνακα.Με εικόνες και πειράματα δείχνουμε στους μαθητές τι θέλει να πει η θεωρία στο μάθημα της φυσικής.

IAS 5718