Δωρεάν Μάθημα

Συμπλήρωσε τη φόρμα για να παρακολουθήσεις ένα ΔΩΡΕΑΝ μάθημα.

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ !

Εγγράψου για ένα ΔΩΡΕΑΝ μάθημα σε όλα τα μαθήματα για οποιαδήποτε τάξη...

Το μόνο που απαιτείται είναι ένα υπολογιστής και ένας λογαριασμός skype.

Ο εξοπλισμός μας

  Smartmarker

Χρησιμοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, μέσω της συσκευής smartmarker, ο καθηγητής μπορεί να γράφει σε έναν κοινό πίνακα χρησιμοποιώντας έναν κλασικό μαρκαδόρο μελανιού και ταυτόχρονα να ψηφιοποιούνται αυτά που γράφει, ώστε να παρακολουθούν τόσο οι μαθητές που βρίσκονται μέσα στην τάξη, όσο και οι μαθητές που συμμετέχουν στο μάθημα μέσω λογισμικού τηλεδιασκέψεων.

  Smartpen2

Ομοίως, μέσω της συσκευής smartpen2, ο καθηγητής μπορεί να γράφει σε ένα απλο χαρτί μεγέθους Α4 με στυλό φυσικού μελανιού και ταυτόχρονα να ψηφιοποιούνται αυτά που γράφει. Μπορούν να παρακολουθούν τόσο μαθητές που βρίσκονται μέσα στην τάξη όσο και απομακρυσμένοι μαθητές που συμμετέχουν στο μάθημα μέσω λογισμικού τηλεδιασκέψεων.