Για να δείτε τα θέματα εξετάσεων του ΟΕΦΕ, θα πρέπει να έχετε εγκαταστημένο το πρόγραμμα Adobe Reader