Υπολογισμός μορίων ομάδας προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΑ
  ΠΕΔΙΟ I ΠΕΔΙΟ II ΠΕΔΙΟ III ΠΕΔΙΟ IV
ΜΟΡΙΑ