Το φροντιστήριο Μ.Ε Κωνσταντίνος Νάνος  καινοτομεί με δύο νέες πρωτοπόρες υπηρεσίες!!
🆕🆕
Student Coaching και Mentoring στην εκπαίδευση  σε συνεργασία με το Dynamic Coaching Lab της Ελένη Γιαννούκου!!
Με τις ομαδικές και ατομικές συναντήσεις coaching επιτυγχάνεται:
• 🎯Στοχοθεσία
•  Παρακίνηση
•  Αύξηση παραγωγικότητας με εκμάθηση τεχνικών έξυπνης μελέτης
•  Ενίσχυση ικανοτήτων και βελτίωση αδυναμιών
•  Διαχείριση άγχους
•  Συναισθηματική  ενδυνάμωση
•  Διαχείριση χρόνου
•  Πλάνο δομημένης μελέτης
•  Συγκέντρωση και εστίαση
🆕🆕

Επισκεφθείτε το blog Dynamically coaching και πληροφορηθείτε για αποδοτικούς τρόπους μελέτης!

Δείτε εδώ τις απαντήσεις των θεμάτων στο μάθημα της Βιολογίας από το φροντιστήριό μας

Δείτε εδώ τις απαντήσεις των θεμάτων στο μάθημα των Μαθματικών Προσανατολισμού.

Δείτε εδώ τις απαντήσεις των θεμάτων στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώωσας και Λογοτεχνίας από το φροντιστήριό μας.

Το φροντιστήριό μας οργάνωσε εκδήλωση επαγγελματικού προσανατολισμού στην Αλόννησο με τη συνεργασία του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων Αλοννήσου. Στην εκδήλωση έγινε και παρουσίαση των διαδικατυακών μαθημάτων που προσφέρει το φροντιστήριό μας.