Επαγγελματικός προσανατολισμός & ηλεκτρ. ενημέρωση γονέων

Μια τρίτη παροχή μέσω της ιστοσελίδας είναι η ηλεκτρονική ενημέρωση γονέων. Υπάρχει η διά ζώσης ενημέρωση στο χώρο του φροντιστηρίου, αλλά όταν οι γονείς δεν προλαβαίνουν, μπορούν να εισέρχονται στο site με τους κωδικούς τους και να βλέπουν τις επιδόσεις των παιδιών τους στα τεστ, στα διαγωνίσματα και κατά πόσο  είναι επιμελείς.

Μια τέταρτη παροχή στην ιστοσελίδα είναι η πύλη επαγγελματικού προσανατολισμού (www.mysep.gr), μέσω της οποίας οι μαθητές με τους κωδικούς τους μπορούν να δουν ποιες σχολές υπάρχουν ανά επιστημονικό πεδίο, αλλά και να γνωρίσουν το πρόγραμμα σπουδών της κάθε μίας.
Παράλληλα, για τους μαθητές διεξάγονται τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, τα αποτελέσματα των οποίων επεξεργάζονται από τους συνεργάτες του φροντιστηρίου. Έτσι ο μαθητής έχει μια εικόνα της κλίσης και των επιθυμιών του.

Μοιραστείτε αυτή την σελίδα :